Hoe verloopt psychologische behandeling?

Hoe de behandeling verloopt, is afhankelijk van je specifieke klachten en jouw persoonlijke verhaal. Dat betekent dat de inhoud van de therapie er voor iedereen anders uitziet. Tegelijk is er ook een structuur in de therapie:  fase 1  waarin het behandelplan wordt voorbereid en  fase 2  waarin het behandelplan wordt uitgevoerd.

Fase 1: het behandelplan voorbereiden

Tijdens een  intakegesprek  brengen we je klachten en jouw persoonlijke context in kaart. Dat is de basis waarop we verder werken in volgende sessies. Vaak duurt dat eerste gesprek wat langer dan de sessies die volgen.

Jouw klachten en ervaringen, wie je bent als persoon, je context en geschiedenis zijn ook belangrijk in de volgende  sessies. Soms gaan we daarom zaken verder verkennen via psychologische vragenlijsten die je thuis invult en terug meebrengt. Vaak zal je worden gevraagd om  jezelf  te observeren en zaken die je meemaakt of opmerkt bij te houden (bijv. in een schriftje of met een app op je telefoon). De informatie die zo wordt verzameld dient om helderheid te bekomen over wat er precies aan de hand is en wat er aan de basis van je klachten ligt. Als psycholoog ga ik vooral op zoek naar die basis om zo samen aan je klachten te kunnen werken. Dat proces verloopt erg open en in dialoog met jou. Jij bent tenslotte de expert wat jouw leven en ervaringen betreft.

Het overzichtelijk in kaart brengen van je klachten en hoe deze met jou en je leven samenhangen is soms een zoektocht. Dat betekent niet dat je in deze fase enkel maar informatie aanbrengt. De zaken samen in kaart brengen geeft vaak inzicht en ook uitzicht op hoe het verder moet. Mensen ervaren hier vaak een eerste kantelpunt van een situatie met weinig overzicht, inzicht en uitzicht naar een situatie met meer helderheid, begrip en hoop.

Fase 2: het uitvoeren van het behandelplan

Op basis van fase 1 werken we een behandelplan uit. Het behandelplan is voor iedereen verschillend omdat iedereen anders in elkaar zit, andere klachten ervaart, een andere levensgeschiedenis heeft en vaak ook andere doelen stelt. De informatie afkomstig uit fase 1  is daarom een eerste belangrijke bron voor het opstellen van een behandelplan.

Een tweede belangrijke bron voor het behandelplan is het wetenschappelijke onderzoek in de klinische psychologie. Dat is de expertise van de psycholoog bij wie je in behandeling bent. Het is belangrijk dat psychologen zich blijven bijscholen en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek blijven opvolgen.

Het uitvoeren van het behandelplan is de tweede fase van de behandeling. Voor de behandeling vertrek ik vanuit de gedragstherapie. Soms werk ik vanuit een vrij recente stroming binnen de gedragstherapie: Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Klik  hier  als je meer wil weten over gedragstherapie of ACT.

De behandeling wordt altijd in samenspraak afgerond.

Kijk  hier  voor de tarieven en de mogelijkheid voor (gedeeltelijke) terugbetaling.

Terug