Spring naar toolbar

Tarieven

GA HIER DE TARIEVEN EN ALLE INFO ROND TERUGBETALING NA
60
Sessie
Een individuele sessie duurt 45 minuten.
60
Intakegesprek
Een intakegesprek duurt 1 uur.
Groepssessies
Ben je geïnteresseerd in een groepssessie? Neem gerust contact met me op.
Groepssessies
Interesse in de organisatie van groepssessies? Neem gerust contact met me op.
Lezingen en voordrachten
Interesse in een lezing? Neem gerust contact met me op.

Hoe kan ik betalen?

Je betaalt op het moment van je consultatie. Het is niet mogelijk om via overschrijving te betalen.

Praktische Vragen & Bezorgdheden

Wordt mijn consultatie terugbetaald?
Wat is wel inbegrepen in de verplichte verzekering?

De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is sinds 2019 gedeeltelijk inbegrepen in de verplichte ziekteverzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Je kan een kortdurende, ambulante behandeling volgen bij een psycholoog of orthopedagoog die gedeeltelijk wordt terugbetaald via de verplichte ziekteverzekering. Om voor deze terugbetaling in aanmerking te komen moet je:

  • tussen 18 jaar en 64 jaar oud zijn op de datum van de eerste sessie;
  • en lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg;
  • en verwezen zijn door uw huisarts of psychiater die je daarvoor een verwijsvoorschrift bezorgt.

Bron:  Vlaams Patiëntenplatform  (laatst geraadpleegd op 01/10/2020)

Een beperkt aantal psychologen werkt via dit systeem van terugbetaling. Je kan via  deze link  een deelnemend psycholoog opzoeken in de regio Gent. Je kan ook op  deze kaart  kijken (alle regio’s). Voor andere regio’s dan Gent kan je ook contact opnemen met je regionale Centrum voor Geestelijk Gezondheidszorg (overzicht).

Daarnaast heeft elk ziekenfonds ook nog aparte regelingen voor terugbetaling. Deze vind je hierboven onder “Wordt mijn consultatie terugbetaald?”.

De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is slechts erg beperkt inbegrepen in de verplichte verzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Je kan hieronder meer uitleg lezen bij “Wat is wel inbegrepen in de verplichte verzekering?”

Voorlopig moeten we dus vooral kijken naar wat elk ziekenfonds aanbiedt bovenop wat wettelijk is bepaald: de aanvullende voordelen en diensten. Sommige ziekenfonds betalen daardoor een stuk van de psychologische hulpverlening terug, andere niet. Dat hangt dus af van je ziekenfonds. Elk ziekenfonds stelt ook voorwaarden aan de psycholoog of psychotherapeut. Ook die verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Voor de meest recente informatie kan je de website nagaan van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. Je kan ook kijken naar  dit  overzicht  opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform. Controleer dus bij je ziekenfonds of je voldoet aan de voorwaarden (bijv. sommige ziekenfonsen komen enkel  tussen voor bepaalde problemen, andere vragen dat je door een arts bent doorverwezen naar een psycholoog, enz.).

Daardoor weet je natuurlijk nog niet bij welke ziekenfondsen ik als psycholoog aan de voorwaarden voldoe. Bij alle ziekenfondsen hieronder vermeld voldoe ik aan de voorwaarden en krijg je dus een (gedeeltelijke) terugbetaling. Soms is dat om ik aangesloten ben bij de Psychologencommissie, soms omdat ik lid ben van de beroepsvereniging VVKP.

Gedeeltelijke terugbetaling bij mij mogelijk door de volgende ziekenfondsen (laatste update: 23/08/21). Controleer ook steeds zelf bij je ziekenfonds voor de laatste wijzigingen!

Als je de link volgt, kom je meteen bij de details van je ziekenfonds terecht.

Liberale Mutualiteit

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Symbio

Partena Ziekenfonds, personen met een chronische ziekte (zonder leeftijdsbeperking) krijgen 20 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.

Railcare

De Voorzorg Antwerpen

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant (Vlaams-Brabant)

Bond Moyson West-Vlaanderen

De CM is een uitzondering: zij voorzien enkel terugbetaling na doorverwijzing én bij psychotherapeuten die een overeenkomst hebben gesloten met de CM. Ik ben niet in dat geval. Ben je aangesloten bij de CM en wil je een gedeeltelijke terugbetaling? Raadpleeg hier de lijst met psychologen die een overeenkomst hebben gesloten met de CM (laatste update: 03/08/21).

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds wijzigde sinds januari 2021 de voorwaarden en betaalt sessies enkel nog terug aan -18-jarigen.

Wat bij laattijdig verplaatsen/afzeggen of niet nakomen van afspraken?

Het maken van een afspraak betekent dat je het eens bent met de voorwaarden rond het laattijdig verplaatsen, afzeggen of niet nakomen van afspraken. ‘Laattijdig’ betekent minder dan 24 uur voorafgaand aan je afspraak. Dit zijn de voorwaarden:

(1) Tot 24 uur voorafgaand aan je afspraak kan je nog verplaatsen en/of afzeggen (via je account op de website of via e-mail op info@huisvita.be)
(2) Voor verplaatsingen en/of afzeggingen minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen door de patiënt, wordt een verzuimvergoeding van 25€ aangerekend. Dat geldt niet in geval van overmacht (ziekte, ongeval). Dit geldt dus enkel als je ‘in fout’ bent (vergeten te komen, vergeten af te zeggen, …).
(3) Bovenstaande geldt ook voor de psycholoog. In dat geval krijgt de patiënt een verzuimvergoeding van 25€. Dat geldt niet in geval van overmacht (ziekte, ongeval).

Opgelet:

  • Voor een gemiste afspraak kan geen attest van consultatie worden opgesteld.
  • Je kan de verzuimvergoeding niet recupereren bij je ziekenfonds. Er heeft immers geen consult plaatsgevonden.

Bron info:  Psychologencommissie