Tarieven

GA HIER DE TARIEVEN EN ALLE INFO ROND TERUGBETALING NA
65
Sessie
Deels terugbetaald door het ziekenfonds (zie onderaan, contacteer uw ziekenfonds voor de meest recente informatie). Een individuele sessie duurt 45 minuten.
Groepssessies
Ben je geïnteresseerd in een groepssessie? Neem gerust contact met me op.
Groepssessies
Interesse in de organisatie van groepssessies? Neem gerust contact met me op.
Lezingen en voordrachten
Interesse in een lezing? Neem gerust contact met me op.

Hoe kan ik betalen?

Je betaalt op het moment van je consultatie (cash of Payconiq). Het is niet mogelijk om via overschrijving te betalen.

Wat bij het laattijdig verplaatsen/afzeggen of niet nakomen van afspraken?

Het maken van een afspraak betekent dat je het eens bent met de voorwaarden rond het laattijdig verplaatsen, afzeggen of niet nakomen van afspraken. ‘Laattijdig’ betekent minder dan 24 uur voorafgaand aan je afspraak. Dit zijn de voorwaarden:

(1) Tot 24 uur voorafgaand aan je afspraak kan je nog verplaatsen en/of afzeggen (via je account op de website of via e-mail op info@huisvita.be)
(2) Voor verplaatsingen en/of afzeggingen minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen door de patiënt, wordt een verzuimvergoeding van 25€ aangerekend. Dat geldt niet in geval van overmacht (ziekte, ongeval). Dit geldt dus enkel als je ‘in fout’ bent (vergeten te komen, vergeten af te zeggen, …).
(3) Bovenstaande geldt ook voor de psycholoog. In dat geval krijgt de patiënt een verzuimvergoeding van 25€. Dat geldt niet in geval van overmacht (ziekte, ongeval).

Opgelet:

  • Voor een gemiste afspraak kan geen attest van consultatie worden opgesteld.
  • Je kan de verzuimvergoeding niet recupereren bij je ziekenfonds. Er heeft immers geen consult plaatsgevonden.
  • Bovenstaande geldt ook indien je het tarief van 11€ geniet.

Bron info:  Psychologencommissie

Terugbetaling door de verschillende ziekenfondsen

Sommige ziekenfonds betalen een stuk van de psychologische hulpverlening terug, andere niet. Dat hangt af van je ziekenfonds. Elk ziekenfonds stelt ook voorwaarden aan de psycholoog of psychotherapeut. Ook die verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Voor de meest recente informatie kan je de website nagaan van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. Je kan ook kijken naar  dit  overzicht  opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform. Controleer dus bij je ziekenfonds of je voldoet aan de voorwaarden (bijv. sommige ziekenfonsen komen enkel  tussen voor bepaalde problemen, andere vragen dat je door een arts bent doorverwezen naar een psycholoog, enz.).

Daardoor weet je natuurlijk nog niet bij welke ziekenfondsen ik als psycholoog aan de voorwaarden voldoe. Alvast handig om te weten is:

  • ik ben aangesloten bij de Psychologencommissie (inschrijvingsnummer 772129314)
  • ik ben lid ben van de beroepsvereniging  VVKP
  • ik beschik over een visum klinisch psycholoog van de FOD Volksgezondheid (visumnummer 307745)
  • ik ben erkend als klinisch psycholoog door de Vlaamse Overheid