Helena De Preester

Klinisch Psycholoog te Gent (° 1977)

Ik ben een  gecertificeerd klinisch psycholoog  in het veld van de diagnostiek en behandeling van psychische klachten en gedragsproblemen. Als klinisch psycholoog ben ik lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP-FBP) en de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). Ik ben geregistreerd op de officiële lijst van psychologen (inschrijvingsnummer 772129314) en dus juridisch gebonden aan de deontologische code voor psychologen (Psychologencommissie). Mijn andere passie is de filosofie van de menselijke geest, de interactie tussen lichaam en geest en de filosofische psychologie. Ik verdiep me al meer dan 20 jaar in de werking van de menselijke geest en menselijke ervaring. Via de tijdsbalk kan je mijn opleidingen en professionele loopbaan zien.

Als psycholoog help ik mensen om uit de worstelgreep van problemen te geraken en te komen tot een leefbaar leven. Als docent aan Hogeschool Gent en Universiteit Gent spreek en publiceer ik over geest en lichaam van de mens.  Hier  is een link naar mijn site met filosofische publicaties en lezingen. Voor lezingen of voordrachten kunnen organisaties of verenigingen mij contacteren.

Je kan bij mij terecht voor  psychologische behandeling  en voor  consultaties  in  de  praktische  levensfilosofie .  Dat gebeurt in individuele sessies of je kan deelnemen aan groepssessies die ik begeleid. De groepssessies gaan momenteel niet door.

Via de knop hieronder kan je meer lezen over wat voor jou geschikt is: psychologische behandeling of consultatie in de praktische levensfilosofie, individuele sessies of groepssessies.

Wat is voor mij geschikt?

Wie ben ik?

1995

In 1995 start ik mijn studies Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Mijn thesis gaat over de relatie tussen subject en wereld, en de rol van het lichaam daarin. Ik ben erg geboeid door de fenomenologie, een stroming in de filosofie die vertrekt van de  menselijke ervaring  en het perspectief van het subject centraal stelt. Ik studeer af in 1999 (met de grootste onderscheiding).

2000

In 2000 start ik deeltijds een opleiding aan de Franstalige universiteit van Brussel (Université Libre de Bruxelles). Het gaat om een Diplôme d’études approfondies (DEA) en Histoire, Ethique et Philosophie des Sciences et des Techniques Biomédicales. De opleiding is voor licentiaten in de Wijsbegeerte of in de Geneeskunde en focust op biomedische wetenschappen en technieken. Ik behaal mijn diploma in 2001 (met grote onderscheiding).

In 2000 begin ik aan mijn doctoraatsstudies. Ik doe onderzoek naar de relatie tussen de  menselijke geest  en de wereld, met veel aandacht voor de rol die ons lichaam hierin speelt. Ik specialiseer in de fenomenologie, een stroming in de  filosofie  die vertrekt van de  menselijke ervaring  en het perspectief van het subject centraal stelt, en in de cognitieve wetenschappen, een domein binnen de  psychologie  die de functies van de menselijke geest (waarneming, denken, geheugen, motoriek, …) bestudeert. Ik heb een beurs als aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en behaal in 2004 mijn doctoraat.

2005

Ik voltooi de post-academische vorming Psychoanalyse, Fenomenologie, Neurowetenschappen: Wetenschapsfilosofische en Klinische Perspectieven. De vorming is multidisciplinair. Ze focust op het kruispunt tussen de neurowetenschappen enerzijds en de psychoanalyse en de fenomenologie anderzijds. De  menselijke ervaring  wordt er vanuit  filosofisch, psychologisch en neurowetenschappelijk hoek  verkend. Een klinische stage in het revalidatiecentrum van het Universitair Ziekenhuis Gent leert mij hoe mensen met een niet-aangeboren hersenletsel na een ziekte of ongeval revalideren en omgaan met gewijzigde levensomstandigheden. Vanaf dat moment wil ik zelf graag met patiënten (samen)werken.  Mijn parcours verloopt anders want ik ben een jaar eerder gestart als post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, en zal daar blijven tot 2007.

2007

In 2007 neem ik een nieuw mandaat op als post-doctoraal onderzoeker aan de Hogeschool Gent (departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten), waar ik sinds 2006 gastprofessor ben. Het eerste jaar (2007-2008) combineer ik de job als post-doctoraal onderzoeker met een job als gastprofessor aan Universiteit Gent. Tot 2013 doe ik onderzoek naar  menselijke verbeelding, emoties en creativiteit. In het herfstsemester van 2012 verblijf ik als onderzoeker aan het Department of Psychology aan Royal Holloway, University of London. Ik doe er experimenteel onderzoek aan het Lab of Action & Body van prof. dr. Manos Tsakiris, en Londen wordt mijn favoriete stad. Na afloop van mijn post-doctoraal mandaat (2013) neem ik eerst als  gastprofessor  en daarna als  docent  in de fenomenologie lesopdrachten op aan de School of Arts, Hogeschool Gent. Vanaf 2010 tot op heden ben ik ook opnieuw verbonden aan Universiteit Gent, deze keer als gastprofessor onderzoek. Begin 2017 neem ik ook aan de Hogeschool Gent terug een  onderzoeksmandaat  op.

2017

In 2017 volg ik de  MBSR (mindfulness based stress reduction) 8-wekentraining. Vanaf dan laten meditatie en mindfulness mij niet meer los. Ik wil mijn mindfulnesspraktijk graag aan anderen kunnen doorgeven. Ik volg daarom in 2018-2019 een  professionele vorming Mindfulness  bij dr. Edel Maex in de Stresskliniek van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA).

2020

In 2011 besluit ik dat ik mijn passie voor de menselijke geest verder wil volgen via studies psychologie. Een diploma als klinisch psycholoog kwalificeert me om met patiënten te werken. Tussen 2011 en 2015 volg ik een voorbereidingsprogramma om tot de masteropleiding toegelaten te worden. Ik combineer de studies met mijn job als onderzoeker en docent Wijsbegeerte. In 2020 behaal ik mijn Master of Science in de Psychologie (Klinische Psychologie) (met de grootste onderscheiding). Mijn masterproef is een experimenteel onderzoek naar emoties en het zelf vanuit de ‘relational frame theory’ (RFT). RFT is de theorie die de basis vormt voor  Acceptance and Commitment Therapy, een recente therapievorm binnen de cognitieve gedragstherapie. Mijn klinische stage loop ik in het Centrum voor  Angst- en Stemmingsstoornissen  van de volwassenenpsychiatrie van het UZGent. Ik verlies er definitief mijn hart aan de klinische psychologie.

2021

Ik word toegelaten tot de opleiding Gedragstherapie Volwassenen (Universiteit Gent). Samen met 20 collega-psychologen en -psychiaters start ik een specialisatie van 4 jaar. In het najaar van 2021 volg ik de reeks Mindfulness en Communicatie bij Edel Maex. Ik neem mijn lesopdrachten een jaar niet op zodat ik me kan toeleggen op de therapie-opleiding en op mijn praktijk als zelfstandig klinisch psycholoog.