Vita – Huis voor Psychotherapie en Levensfilosofie

Vita is een psychologische privépraktijk te Gent.  Vita  betekent “leven” en bij Vita draait alles om het leven – jouw leven. Centraal staat hoe jouw leven nu gaat en hoe je zou willen dat het gaat. Als je dit leest, is er misschien iets in je leven dat niet goed loopt of misschien gaat het ronduit slecht met je.

Pijn en lijden horen bij het leven. Toch schakelen veel mensen die lijden pas laat hulp in omdat ze denken dat hun pijn onvermijdelijk bij het leven hoort of omdat ze denken dat er toch niets aan te doen valt. Ook al is het leven niet gemakkelijk, toch is er ook psychisch leed dat onnodig geleden wordt. We zien dat mensen de stap naar een psycholoog pas laat zetten of soms zelfs als het echt niet meer gaat.

Als ik met mensen aan de slag ga, krijg ik soms de reactie “Waarom krijgen we dit niet in onze gewone opvoeding?” of “Waarom leert niet iedereen dit?”. Die reacties tonen dat psychologische behandeling niet vreemd of exotisch is, maar gaat over het leven zelf. Gelukkig durven mensen vandaag al sneller de stap naar de geestelijke gezondheidszorg te zetten zodat meer leed soms wordt vermeden. Toch is het nog steeds geen voor de hand liggende stap.

Als je je herkent in de klachten of problemen die  hier  worden beschreven, neem dan gerust  contact  met me op. Samen kijken we naar de klachten en problemen in je leven en hoe je kan ondersteund worden om je leven terug leefbaarder te maken.

Vita leek me een mooie naam voor een praktijk die mensen ondersteunt om het leven terug leefbaarder te maken.  Vita  was ook de naam van de drukkerij-uitgeverij van mijn vader, Eric De Preester (1935-2015).

Terug