In Nederland leven ruim 1,7 miljoen mensen met een angst- of stemmingsstoornis. Om mensen inzicht te geven in een angst- of stemmingsstoornis én om het taboe rondom dit onderwerp te doorbreken, lanceert de Hersenstichting de zesdelige podcastserie  Donkergrijze Cellen. Bekende en onbekende Nederlanders delen hierin hun persoonlijke ervaring en wetenschappers leggen uit wat er bij een angst- of stemmingsstoornis in de hersenen gebeurt.

Deel je gevoelens

De afgelopen tijd werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk de omgeving is voor mensen met een depressie of angsten. Er werd veel geschreven over de gevolgen van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid van de Nederlanders. Door minder sociale contacten en minder bewegen, lagen klachten zoals slapeloosheid, depressieve gedachten en stress op de loer. Voor de mensen die psychisch kwetsbaar zijn kon deze crisis een depressie of angsten verergeren of wellicht een terugval veroorzaken. 

“Waar we normaal gesproken kunnen terugvallen op familie, vrienden en collega’s, zijn we in de coronacrisis meer op onszelf aangewezen”, zegt Marie-Jose van Tol, cognitief Neurowetenschapper aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. “Dit kan leiden tot een gevoel nergens bij te horen, sombere gevoelens en angst. Met de podcastserie  Donkergrijze Cellen  willen we dan ook meegeven dat het belangrijk is om altijd te blijven communiceren met je omgeving en je gevoelens te uiten.”

Vanaf donderdag 16 juli 2020 is de eerste aflevering van de podcastserie te beluisteren. Elke donderdag komt er nieuwe aflevering uit op het podcastkanaal  Hoofdzaken  van de Hersenstichting: